50ω serial coaxial attenuators(≤100w)-凯发k8国际手机网页

▼ dc-40ghz, up to 100w ▼ 50 ohm and 75 ohm impedance ▼ flatness attenuation value and accuracy▼ high reliability, repeatable performance ▼ bulkhead or panel-mount ▼ with 2.92mm,3.5mm,sma,n connectors ▼ rohs compliance ▼ custom designs available
no. model number average power(w) peak power(kw) frequency range(ghz) vswr nominal attenuation value(db) connector type picture
 1    1  0.2  dc-67  1.35-1.65  3,6,10,20  1.85mm(m,f)  
 2    1    dc-18  ≤1.35  1,2,3,5,7,9,10  smp  
 3  1.85ts2-xx-65  1  0.2  dc-65  1.35-1.65  3,6,10,20  1.85mm(m,f)   
 4  gzl-ts2/5  2/5  0.5  0.1-6  ≤1.30  1-9,10,20,30,40  n   
 5  gzl-dts10  10  1  0.1-6  ≤1.30  1-9,10,20,30,40  n   
 6  gzl-dts25  25  1  0.1-6  ≤1.30  1-9,10,20,30,40  n   
 7  gzl-dts50g  50  5  0.1-6  ≤1.30  3/6,10,20,30,40  n   
 8  gzl-dts100-d  100  5  0.1-4  ≤1.25  20,30,40  n   
 9  pdts100  100  10  dc-6  ≤1.20  20-40  n,7/16   
 10  pdts150  150  10  dc-6  ≤1.25  20-50  n,7/16   
 11  pdts250  250  10  dc-6  ≤1.25  3-50  n,7/16   
 12  pdts300  300  10  dc-6  ≤1.25  20-50  n,7/16   
 13  pdts400  400  10  dc-6  ≤1.25  20-50  n,7/16   
 14  pdts500  500  10  dc-6  ≤1.30  20-50  n,7/16   
 15  pdts1000  1000  10  dc-6  ≤1.40  50  n, 7/16   
 16  2.4ts2-50  2  0.2  dc-50  ≤1.55  1-10,20  2.4mm   
 17  2.4ts5-50  5  0.2  dc-50  ≤1.45  1-30  2.4mm   
 18  2.4ts2  2  0.2  dc-40  ≤1.35  1-40  2.4mm   
 19  2.4ts5  5  0.2  dc-40  ≤1.35  1-40  2.4mm   
 20  2.4ts10  10  0.2  dc-40  ≤1.40  10-40  2.4mm   
 21  2.4ts20  20  0.2  dc-40  ≤1.40  10-40  2.4mm   
 22  2.92ts2-26.5  2  0.2  dc-26.5  ≤1.25  1-40  2.92mm   
 23  2.92ts2-40-kfks  2  0.2  dc-40  ≤1.35  1-9,10,20,30  2.92mm(f,f)   
 24  2.92ts1-40  1  0.2  dc-40  ≤1.35  1,2-9,10,20,30  2.92mm(m,f)   
 25  2.92ts2-40  2  0.2  dc-40  ≤1.35  1-40  2.92mm   
 26  2.92ts5-26.5  5  0.2  dc-26.5  ≤1.25  1-40  2.92mm   
 27  2.92ts5-40  5  0.2  dc-40  ≤1.35  1-40  2.92mm   
 28  2.92ts10  10  0.2  dc-40  ≤1.40  10-40  2.92mm   
 29  2.92ts20  20  0.2  dc-40  ≤1.40  10-40  2.92mm   
 30  2.92ts30  30  0.2  dc-40  ≤1.45  40  2.92mm   
 31  2.92ts50-40  50  0.5  dc-40  ≤1.60  30,40  2.92mm   
 32    100  0.5  dc-26.5  ≤1.40  10-40  2.92mm  
 33  3.5ts2  2  0.5  dc-26.5  ≤1.25  1-70  3.5mm   
 34  3.5ts5  5  0.5  dc-26.5  ≤1.25  1-9,10-19,20-30,40,50,60  3.5mm   
 35  3.5ts10  10  0.5  dc-26.5  ≤1.25  1-70  3.5mm   
 36  3.5ts25  25  0.5  dc-26.5  ≤1.3  3-70  3.5mm   
 37  3.5ts50  50  0.5  dc-26.5  ≤1.3  3-60  3.5mm   
 38  3.5ts100-26.5  100  0.5  dc-26.5  ≤1.40  3,6,10,20,30,40,50  3.5mm, sma(m,f),smk(2.92)   
 39    2  0.5  dc-18  ≤1.30  1-9,10,20,30  sma(m,f)  
 40  sma  2  0.5  dc-18  ≤1.35  1-30  sma   
 41  smag  2  0.5  dc-18  ≤1.30  1-50  sma   
 42  smag2  2  0.5  dc-26.5  ≤ 1.35  1-40  sma(m,f)   
 43  smas  2  0.5  dc-26.5  ≤1.3  1-12  sma(m,f)   
 44  smagh  2  0.5  dc-26.5  ≤ 1.40  30-90  sma   
 45  ssma  2  0.2  dc-18  ≤1.35  1-30  ssma(m,f)   
 46  rpsma  2  0.5  dc-6  ≤1.20  1-30  sma(m,f)   
 47  qma2  2  0.5  dc-6  ≤1.2  1-30  输入:qma,输出:sma   
 48    2  0.5  dc-6  ≤ 1.2  1-30  输入:qsma,输出:sma  
 49  smakf  2  0.5  dc-26.5  ≤ 1.35  1-30  sma(f,f)   
 50  sma5  5  0.5  dc-26.5  ≤ 1.35  3-50  sma(m,f)   
 51    10  0.5  dc-6  ≤1.20  30  qsma(m), sma(f)  
 52  sma10  10  0.5  dc-26.5  ≤ 1.35  3-40  sma(m,f)   
 53  sma25  25  1  dc-26.5  ≤ 1.35  10-40  sma(m,f)   
 54    50  5  dc-1  ≤1.20  1.4  n(f,f)  
 55    50  5  dc-1  ≤ 1.20  9.4  n(f,f)  
 56  dts50ga  50  1  dc-26.5  ≤1.30  10-60  sma, 3.5mm, 2.92mm   
 57  smk50-26.5  50  1  dc-26.5  ≤1.35  10,20,30,40  smk(2.92)   
 58  ts2  2  0.5  dc-6  ≤ 1.25  1-9,10,20,30,40  a: n, sma, tnc, bnc(dc-4), b: n, sma, tnc   
 59  ts2g  2  0.5  dc-18  ≤ 1.40  1-9,10,20,30,40,50  n,tnc,sma   
 60  ts2ga  2  0.5  dc-18  ≤ 1.30  1-9,10,20,30,40,50  a:n; b/c:n,tnc   
 61  ts2gh  2  0.5  dc-18  ≤ 1.35  40-90  n,tnc   
 62  ts5  5  0.5  dc-6  ≤ 1.3  1-9,10,20,30,40  a: n,sma,bnc(dc-4),cc11(dc-4), l16(dc-4);b:n,sma   
 63  ts5g  5  0.5  dc-18  ≤ 1.40  1-50  n,tnc,sma   
 64  ts5ga  5  0.5  dc-18  ≤ 1.30  1-50  a:n; b/c:n,tnc   
 65  ts5gh  5  1  dc-18  ≤ 1.35  40-90  n,tnc   
 66  dts10  10  1  dc-6  ≤ 1.3  1-40  n, sma, tnc, bnc(dc-4)   
 67  dts10g  10  1  dc-18  ≤ 1.45  3,6,10,20,30,40  n, sma,tnc   
 68  dts10ga  10  1  dc-18  ≤ 1.30  1-40  n   
 69  dts10gh  10  1  dc-18  ≤ 1.45  10-60  n, tnc,sma   
 70  dts25  25  1  dc-6  ≤ 1.3  1-50  n, sma, tnc(dc-4), bnc(dc-4), 7/16(dc-4)   
 71  dts25g  25  1  dc-18  ≤ 1.45  10-40  n,tnc,sma   
 72  dts25g-d  25  1  dc-18  ≤ 1.30  10-70  n, tnc   
 73  dts25gh  25  1  dc-18  ≤ 1.45  10-60  n, sma,tnc   
 74  dts30  30  1  dc-6  ≤ 1.30  3,6,10,20,30,40  n, sma, 7/16(dc-4), bnc(dc-4)   
 75    30  5  dc-10  ≤ 1.35  3,6,10,20,30,40  n  
 76  dts50-a  50  10  dc-4  ≤ 1.35  1-40  n, sma, 7/16, tnc, bnc   
 77  dts50g  50  5  dc-10  ≤ 1.35  3-40  n, 7/16   
 78  ddts50  50  10  dc-4  ≤1.35  1-40  n,7/16   
 79  dts50gh  50  1  dc-18  ≤1.35  10-40  n,tnc,sma   
 80  dts50gh-c  50  1  dc-18  ≤ 1.35  3-40  n,sma   
 81  dts50gh-d  50  1  dc-18  ≤ 1.25  10-60  n   
 82  wdts50  50  5  dc-10  ≤ 1.35  3-40  7/16(dc-4), n   
 83  dts60  60  10  dc-4  ≤ 1.35  1-40  n, sma, 7/16, tnc, bnc   
 84  dts60g  60  5  dc-10  ≤ 1.35  3-40  n, 7/16   
 85  dts80  80  10  dc-10  ≤ 1.35  10-40  n, 7/16, tnc, bnc   
 86    80  1  dc-18  ≤ 1.45  10,20,30,40  n,sma,tnc  
 87    80  5  dc-10  ≤1.40  3,6,10,20,30,40  n, 7/16(dc-2.5)  
 88    100  10  dc-4  ≤1.35  10,20,30,40-50  n, 7/16  
 89    100  5  dc-4  ≤1.25  30  n,7/16  
 90    100  5  0.7-3  ≤1.20  30,40  n  
 91    100  5  dc-10  ≤1.45  3,6,10,20,30,40    
 92  tnc2  2  0.5  dc-18  ≤1.35  1-30  tnc   
 93  tnc2h  2  0.5  dc-18  ≤1.35  40-90  tnc   
 94  tnc5  5  0.5  dc-18  ≤1.35  1-30  tnc   
 95  tnc5h  5  0.5  dc-18  ≤1.35  40-90  tnc   
 96  tnc10  10  1  dc-18  ≤1.35  1-30  tnc   
 97  tnc10h  10  1  dc-18  ≤1.35  40-90  tnc   
 98  tnc25  25  1  dc-18  ≤1.35  10-40  tnc   
 99  tnc50-a  50  1  dc-18  ≤1.40  3-40  tnc   
 100  tnc50-b  50  1  dc-18  ≤1.3  10-40  tnc   
 101  tnc100  100  1  dc-18  ≤1.4  10-40  tnc   
 102  tnc150  150  1  dc-18  ≤ 1.45  10-40  tnc   
 103  tnc200  200  1  dc-18  ≤ 1.5  10-40  tnc   
 104  4.3/10ts10  10  1  dc-6  ≤1.25  1-40  4.3/10   
 105  4.3/10ts25  25  1  dc-6  ≤1.25  1-40  4.3/10   
 106  4.3/10ts50  50  5  dc-8  ≤1.30  10-40  4.3/10   
 107  4.3/10ts100-d  100  5  dc-4  ≤1.25  20,30,40   4.3/10   
 108  4.3/10wts100  100  5  dc-6  ≤1.30  10-40  4.3/10   
 109  4.3/10wts150  150  5  dc-6  ≤1.30  10-40  4.3/10   
 110  4.3/10wts200  200  5  dc-6  ≤1.30  10-40   4.3/10   
 111  fts2-xx-18-ns  18  0.2  dc-18  ≤ 1.30  1-30  n(f)-sma(m,f)   
 112  dts30g-a  30  5  dc-6  ≤1.20  3-40  n   
 113  dts30g-b  30  5  dc-10  ≤1.20  3-40  n   
 114  dts50g-e  50  5  dc-10  ≤ 1.35  3-40  n   
 115  dts50gh-e  50  5  dc-8  1.35-1.10  3-40  n   
 116  dts80g  80  1  dc-18  ≤ 1.40  10-40  n, sma   
 117  wdts80  80  5  dc-10  ≤ 1.40  3-40  n,7/16(dc-2.5)   
 118  dts100  100  10  dc-4  ≤ 1.35  10-50  n, 7/16   
 119  dts100-d  100  5  dc-4  ≤ 1.25  30  n,7/16   
 120  ddts100(双向)  100  5  0.7-3  ≤1.20  30,40  n   
 121  dts100g(f)  100  1  dc-18  ≤ 1.45  3-50  n   
 122  dts100g-a  100  1  dc-18  ≤ 1.40  3-50  n   
 123  dts100g-c(双向)  100  1  dc-18  ≤ 1.40  3-40  n   
 124  wdts100  100  5  dc-10  ≤ 1.50  3-40  7/16(dc-4), n   
 125  wdts100-c  100  5  dc-10  ≤ 1.50  3-40  7/16(dc-4), n   
 126  wdts100-e  100  5  dc-10  1.15-1.50  3-40  n   
 127  wdts150-e  150  5  dc-10  1.15-1.50  3-40  n   
 128  wdts200-e  200  5  dc-10  1.15-1.45  10,20,30,40  n (m,f)   
 129  qsma10-30-6  10  0.5  dc-6  ≤1.20  30  qsma   
 130  msma  2  0.5  8-18  ≤1.30  1-9,10,20,30  sma(m,f)   
 131  qsma2  2  0.5  dc-6  ≤1.20  1-9,10,20,30  输入:qsma,输出:sma   
  • shanghai huaxiang computer communication engineering co., ltd.
  • 3f,13 building,no.99,tianzhou rd, shanghai, china (pc:200233)
  • tel:86-21-54451398,54451395 e-mail:[email protected]
  • fax:86-21-64958230 web:www.shx-sh.com
  • all rights reserved piracy  
  • technical support:
网站地图