50ω系列同轴固定负载(≤100w)-凯发k8国际手机网页

◇ dc-40ghz,1w-100w ◇ 工作频带宽,驻波系数低 ◇ 可靠性高,重复性好 ◇ 抗脉冲,抗烧毁能力强 ◇ 可按照客户要求设计和生产。同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率,可作为天线的假负载和发射机终端。也可以作为多端口微波器件如环行器、方向耦合器的匹配端口,从而保证特性阻抗得到匹配,进行精确测量。
no. 型号 平均功率(w) 峰值功率(kw) 频率范围(ghz) 驻波比 连接器形式 图片
 1  ssmpf&smpmf0.5-50  0.5  50  dc-50  1.80  smpm(f)/ssmp(f)   
 2  smpf1-20  1    dc-20  1.35  smp(m)   
 3  smpf2-50  2    dc-50  1.40  smp(m)   
 4  2.4tf2-50  2  0.2  dc-50  1.30-1.35  2.4mm   
 5  2.4tf5-50  5  0.2  dc-50  1.30-1.40  2.4mm   
 6  2.92tf2-40  2  0.2  dc-40  1.20-1.25  2.92   
 7  2.92tf5-40  5  0.2  dc-40  1.20-1.35  2.92   
 8  2.92tf10-40  10  0.2  dc-40  1.25-1.35  2.92   
 9  2.92tf20-40  20  0.2  dc-40  1.25-1.35  2.92   
 10  2.92tf50-40  50  0.2  dc-40  1.20-1.35  2.92mm   
 11  3.5tf2  2  0.5  dc-26.5  1.15-1.20  3.5mm   
 12  3.5tf5  5  0.5  dc-26.5  1.15-1.20  3.5mm   
 13  3.5tf10  10  0.5  dc-26.5  1.15-1.25  3.5mm   
 14  3.5tf25  25  0.5  dc-26.5  1.15-1.25  3.5mm   
 15  3.5tf50  50  0.5  dc-26.5  1.15-1.25  3.5mm   
 16  3.5tf100-26.5  100  0.5  dc-26.5  1.30-1.40  3.5mm,sma,smk   
 17  ssmaf  2  0.25  dc-18  1.15-1.30  sma   
 18  smafe  2  0.25  dc-18  1.10-1.35  sma(m)   
 19  smafg  2  0.25  dc-18  1.03-1.20  sma   
 20  sma-rpt  2  0.1  dc-12.4  1.15-1.25  sma(m) reverse polarity   
 21  smaf1-18  1  0.1  dc-18  1.05-1.30  sma(m)   
 22  smaf2  2  0.25  dc-26.5  1.20-1.25  sma   
 23  smaf5  5  0.5  dc-26.5  1.10-1.30  sma,3.5mm,2.92mm   
 24  qsmaf10  10  0.5  dc-6  1.20  qsma   
 25  smaf10  10  0.5  dc-26.5  1.10-1.30  sma,3.5mm,2.92mm   
 26  smaf25  25  1  dc-26.5  1.30  sma   
 27  smaf50  50  1  dc-26.5  1.30  sma   
 28  tf2-a(b)  2  0.5  dc-6  1.15-1.25  n,sma,bnc,tnc   
 29  tf2gh  2  0.5  dc-18  1.10-1.30  n   
 30  tf2-7/16-3g  2  1  dc-3  1.10  7/16(m)   
 31  tfe2  2  0.5  dc-8  1.10-1.25  n(m)   
 32  tfc5  5  0.5  dc-18  1.10-1.30  n   
 33  tf5  5  0.5  dc-6  1.15-1.25  n,bnc,sma,tnc,7/16   
 34  tfe5  5  1  dc-6  1.15-1.25  n(m)   
 35  tf5gh  5  0.5  dc-18  1.10-1.30  n   
 36  tf5-7/16-3  5  0.5  dc-3  1.10  7/16(m)   
 37  tf10  10  1  dc-6  1.15-1.20  n,bnc,sma,tnc   
 38  tf10gh  10  1  dc-18  1.30-1.40  n,sma   
 39  tfe10  10  1  dc-4  1.15-1.30  n   
 40  tf25  25  1  dc-6  1.15-1.25  sma,n,7/16,tnc,bnc   
 41  tf25gh  25  1  dc-18  1.20-1.40  n,sma   
 42  tfe25  25  1  dc-4  1.15-1.30  n   
 43  tf30  30  10  dc-6  1.10-1.30  n,sma,7/16,tnc,bnc   
 44  tfe30  30  1  dc-4  1.15-1.30  n   
 45  tf50-a  50  10  dc-4  1.05-1.20  n,sma,7/16,tnc   
 46  tfe50  50  1  dc-10  1.10-1.25  n   
 47  wtf50-a(b)(c)  50  5  dc-10  1.15-1.35  n,7/16   
 48  tf50gh-a(b)  50  1  dc-18  1.25-1.40  n,sma,tnc   
 49  tf50gh-c  50  5  dc-18  1.15-1.35  n,sma,tnc   
 50  tf60  60  1  dc-4  1.05-1.20  n,sma,7/16   
 51  tf60g  60  1  dc-10  1.15-1.40  n   
 52  tf80  80  10  dc-4  1.10-1.25  n,7/16,tnc   
 53  tf80gh  80  1  dc-18  1.20-1.40  n,sma,tnc   
 54  wtf80  80  5  dc-18  1.15-1.55  n,sma   
 55    100  5  dc-2  1.25  n(f)  
 56  tf100  100  10  dc-4  1.10-1.25  n,7/16   
 57  tf100g(f)  100  5  dc-18  1.25-1.40  n,sma,tnc   
 58  tf100g-c  100  5  dc-18  1.25-1.30  n,sma,tnc   
 59  wtf100  100  5  dc-18  1.15-1.55  n,sma   
 60  4.3/10tf10  10  1  dc-6  1.20-1.25  4.3/10   
 61  4.3/10tf25  25  1  dc-6  1.20-1.25  4.3/10   
 62  4.3/10tf50  50  5  dc-8  1.15-1.30  4.3/10   
 63  4.3/10tf100-d  100  5  dc-4  1.20-1.25  4.3/10   
 64  4.3/10wtf100  100  5  dc-6  1.20-1.30  4.3/10   
 65  4.3/10wtf150  150  5  dc-6  1.20-1.30  4.3/10   
 66  4.3/10wtf200  200  5  dc-6  1.20-1.30  4.3/10   
 67  qmaf-1  1  0.25  dc-6  1.15-1.20  qma   
 68  tf50-b(c)  50  1  dc-6  1.10-1.25  n,sma,tnc,bnc   
  • 上海华湘计算机通讯工程有限公司
  • 地址:上海市田州路99号13号楼3层 邮政编码:200233
  • 电话:021-54451398/54451395 e-mail:[email protected]
  • 传真:021-64958230 web:www.shx-sh.com
  • 凯发k8娱乐app下载苹果端的版权所有 翻版必究  
  • 凯发k8娱乐app下载苹果端的技术支持: